Istoric

Satul Nocrich este atestat documentar de la 1263, sub numele de ”terra Nogrech”,  ca o localitate întemeiată de coloniştii saşi sprijiniţi de regii maghiari.

Şcoala în limba germană se regăseşte în documentele istorice locale, ca existând încă de la anul 1488. Peste aproximativ 100 de ani, în anul 1578 regăsim şi numele primului învăţător: PETRUS TECHTER.

Şcoala în limba română s-a înfiinţat, conform tradiţiei orale, după anul 1850. Bătrânii satului ştiu că ea funcţiona în casele oamenilor mai înstăriţi, învăţătorul fiind plătit de către părinţii elevilor. Copiii aveau rar cărţi, pentru că erau scumpe faţă de posibilităţile familiilor. Rechizitele de care dispuneau erau două: tăbliţa şi cărbunele. Tăbliţa era o bucată de lemn bine lustruit, pe care se scria cu un cărbune, apoi se ştergea cu o cârpă.

Clădirea şcolii româneşti, construită în 1918 este folosită în prezent de administraţia locală, fiind sediul Primăriei comunei Nocrich. Clădirea din strada spre Ghijasa de Jos, numită generic ”Şcoala Germană” a fost construită la 1780 conform inscripţiei de pe coşul de fum (horn).
Clădirea principală a şcolii a fost sediu de plasă şi prefectură şi a fost construită la 1901 conform planurilor existente în şcoală, în cabinetul de istorie. În perioada dintre cele două Războaie Mondiale s-au înfiinţat pe lângă şcoală clase de meserii (prelucrarea lemnului, ţesut, cusut).

Între anii 1950 – 1990 a funcţionat şi un internat care găzduia elevi din satele: Ţichindeal (com. Nocrich), Ghijasa de Jos (com. Nocrich), Fofeldea (com. Nocrich), Ilimbav (com. Marpod), Săsăuş (com. Chirpăr), Ghijasa de Sus (com. Alțîna), Beneşti (com. Alțîna) etc.

Între anii 1970 – 1990 şcoala noastră a avut şi învăţământ în limba germană: secţia germană.

În anul şcolar 1979 – 1980 s-a aprobat şcolarizarea elevilor de clasa a IX-a şi a X-a -Treapta I de liceu – cu profilul mecanic-agricol. Activitatea a fost sistată în anul şcolar 1989 – 1990.

În urma demersurilor făcute pe parcursul mai multor ani, în anul şcolar 2000 – 2001 unitatea de învățământ a fost desemnată pentru a fi CENTRU DE EXAMEN pentru ca elevii să susțină EXAMENUL NAŢIONAL DE CAPACITATE.

Începând cu anul 2002 s-au reînfiinţat clase de meserii: profilul textile-pielărie.

Prin Ordinul M.E.C.T. nr. 28.472 din 08.03.2006 instituţia noastră a devenit ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NOCRICH şi a şcolarizat elevi în cls. a IX-a şi a X-a pentru profilele textile-pielărie până în anul 2006 şi comerţ până în anul 2009.

Prin restructurarea rețelei școlare, unitatea s-a transformat în ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH și cuprinde următoarele nivele de școlarizare: preșcolar, primar și gimnazial.

(Material întocmit de profesor Achim Mihuleț)