Înscrierea în învățământul primar

  Procedură privind modul de constituire a formaţiunilor de elevi (550,0 KiB, 46 hits)

La Școala Gimnazială Nocrich, în anul școlar 2023-2024, locurile existente pentru înscrierea copiilor în Clasa pregătitoare sunt repartizate, astfel:

1. Școala Gimnazială Nocrich – 1 clasă  cu 22 locuri disponibile
2. Școala Gimnazială Hosman – 0,5 clasă cu 12 locuri disponibile
3. Școala Primară Fofeldea – 0,5, clasă cu 12 locuri disponibile
4. Școala Primară Țichindeal – 0,33 clasă cu 6 locuri disponibile.

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

– înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

– înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

– planificarea de către CJRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

– soluționarea de către Comisia județeană a județului Sibiu de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE, cât şi în diferite centre din județul Sibiu.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la școala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învățământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învățământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original – certificatul de naștere al copilului
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

În perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

⇒ 31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

⇒ 15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ȘCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINȚII INFORMAȚII?

  1. Internet: inspectoratele școlare generale vor afișa, pe prima pagină a site-urilor proprii, o secțiune numită Înscrierea în învățământul primar 2023
  2. Direct de la școli
  3. Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar).

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Program înscriere secretariat: 8:00-18:00 (luni-joi) și 8:00-17:00 (vineri)
Telefon/Fax secretariat 0269-582101 sau 0755567809.
E-mail: sam.nocrich@yahoo.com

TELVERDE 0 800 816 269 – Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00