Înscrierea în învățământul primar

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI
1. Ce condiții trebuie să îndeplinească copiii pentru a se înscrie în învățământul primar?
-Copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
-Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate etc., se pot înscrie în clasa pregătitoare și copiii care NU au urmat învățământul preșcolar, dar au vârsta necesară.  În cazul acesta se eliberează o recomandare de către centrul județean de resurse și asistență educațională/CJRAE. Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care este parte integrantă din metodologia de înscriere în învățământul primar (postată pe site-ul școlii), poate fi depusă direct la unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Nocrich sau transmisă prin poștă/mijloace electronice pe adresa sam.nocrich@yahoo.com .
-Copiii care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.  În această situație, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar (recomandarea educatoarei).
2.Care sunt criteriile generale de departajare?
– Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
-În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
3.Care este programul de înscriere a copiilor în învățământul primar?
– În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar, în intervalul orar 8.00—18.00 (luni—joi), respectiv 8.00—17.00 (vineri). 
4.Persoană de contact:
Irod Maria – secretar – telefon 0743476188
-adresa email Școala Gimnazială Nocrich – sam.nocrich@yahoo.com
5. Pentru mai multe informații aveți postate aici:
-Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar care cuprinde și Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025
-Adresa CJRAE Sibiu
-Cererea de evaluare a nivelului de dezvoltare care trebuie completată de părinte pentru copil, dacă este cazul.

  Adresa CJRAE Sibiu (102,0 KiB, 6 hits)

Înscrierea la clasa pregătitoare


TELVERDE 0 800 816 269 – Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00