Resurse umane

Personal didactic:
1. Personal didactic de conducere – director, director adjunct
2. Personal didactic auxiliar – secretar șef, contabil șef
3. Cadre didactice – 39 persoane (6 educatoare, 15 învățători, 18 profesori)

Personal nedidactic:
1. Îngrijitoare clădiri – 7 persoane
2. Muncitor – 1 persoană

Total: 49 angajați