Proiect EDuCaT

Misiune
Proiectul EDuCaT – Educație Durabilă de Calitate pentru Toți își propune reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin incluziune și nondiscriminare, în rândul copiilor dezavantajati, proveniți din medii vulnerabile sau cu cerințe educaționale speciale, din zonele Alțîna, Nocrich, Vurpăr și Chirpăr. E un proiect ambițios, extrem de necesar în toate zonele defavorizate ale României, unde accesul la educație este limitat din cauza sărăciei, analfabetismului și a prejudecăților sociale.
Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar solicitantul este Casa Corpului Didactic Sibiu.